Lekcje tematyczne dla przedszkola

Wartości i myśl pedagogiczna

 • podstawą budowania zdrowej tożsamości człowieka jest świadomość i akceptacja siebie
 • z tego, co dzisiaj przekażemy dziecku, ono zbuduje swój świat jutro
 • fundament uczenia się to łączenie wiedzy, doświadczania i własnej twórczości dziecka
 • główną aktywnością dziecka do 12 roku życia, obok nauki i pracy jest zabawa – dlatego to ona stanowi nieodzowny element naszych działań edukacyjnych
 • samodzielność i możliwość wyboru to wymiary piękna prac dzieci
 • celem jest rozwój małego człowieka na płaszczyźnie fizycznej (mała motoryka), psychicznej (procesy poznawcze), społecznej (grupa) i duchowej (wartości)

Jak zamówić lekcję tematyczną/animację?

 1. Zadzwoń do naszego biura i ustal tematykę oraz termin lekcji
 2. Wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy i prześlij go na adres:
  oferta@rozwinskrzydla.org
 3. Czekaj na potwierdzenie realizacji zamówienia

Zasady realizacji zamówień

 1. Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej. W przypadku mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za grupę 12 osobową.
 2. Lekcja jest realizowana przez przeszkolony Zespół Animatorów i Wychowawców pod merytoryczną opieką Anny Malec.
 3. Lekcja edukacyjna trwa od 45 do 60 min. (w zależności od potrzeb dzieci i trybu pracy grupy).
 4. Animatorzy nie posiadają uprawnień do negocjacji cen.
 5. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji lekcji.
 6. Dzieci zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie).
 7. Lekcje edukacyjne dla innych niż sugerowane grup wiekowych możliwe po wcześniejszej konsultacji.
 8. W przypadku lekcji realizowanych poza Miastem Lublin do ceny doliczamy 0,84 ł/kilometr
 9. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu lekcji w celu dostosowania zajęć do potrzeb i możliwości grupy.